Ponuda
 • ČUJEM I ZABORAVIM. VIDIM I SJETIM SE.ČINIM I SHVAĆAM. (KONFUCIJE)

Učitaj drugu misao

Najnovija kolumna

Uspješan plan za mirovinu? Planirajte svoju mirovinu dok ste još mladi

Mirovina!? Mislite li na to kako ćete jednog dana živjeti kada ne budete zarađivali? Nemojte se ponašati kao da vas nitko nije upozorio. Štedite, privređujte, mudro raspolažite onime što imate i ne dajte se navesti na tanak led potrošakog mentaliteta. Sada je vrijeme da planirate svoj život, čak i ako ste do sada donijeli pokoju krivu odluku.

više >>

 • soft skills

  Soft skills su osnovne vještine koje ljudi trebaju za uspjeh u poslu. To su one vještine koje su nemjerljive, a predstavljaju osobne vještine, ne-tehničnke naravi, koje u mnogočemu zapravo određuju vašu osobnost. One vas karakteriziraju kao lidera, pregovarača, komunikatora, timskog igrača, motivatora...Za razliku od tih vještina tzv."Hard Skills" su one koje se stječu iskustvom, obrazovanjem, a rezultiraju titulom koju dobijate jednom kada je u vašoj ruci diploma ili završna svjedožba.

  Pitanja na koja ćete odgovarati kada konkurirate za neki posao sve su manje "Koju ste školu završili?", a sve su bliža sljedećima: "Kako se nosite sa stresom? Jeste li uspješni u komuniciranju s ljudima? Jeste li dobri u rješavanju problema? Konflikata? ". Upravo na tim pitanjima "prolazite" ili "padate" kod poslodavaca jer ona otkrivaju tko ste ispod kravate ili poslovnog kostima.

  Poslodavcima je stalo da te vještine imaju svi njihovi djelatnici, a onima koje te vještine nedostaju spremni su ponuditi dodatnu edukaciju. Stalo im je da ste jaki u "soft skills" jer ćete bolje obavljati svoj posao pod stresom, učinkovitije ćete voditi timove, bit ćete kvalitetniji motivator, a vaš će tim imati bolje rezultate. Jednostavno rečeno - poslodavcima ćete osigurati veći profit i konkurentniju poziciju na tržištu.

  Kako onda možete ostvariti prednosti pred konkurencijom kod poslodavaca? Razvijajte i učite vještine koje zovemo "soft skills".

  Na seminarima i tečajevima koje držim možete izabrati neku od sljedećih tema ili područja:

  Komunikacija i aktivno slušanje:
  - prepreke u komunikaciji
  - kako komunicirati bez prepreka
  - dobar govor
  - vještine slušanja

  Kreativnost:
  - vizualizacija
  - artwork / art terapija
  - storytelling

  Delegiranje:

  - što je delegiranje
  - uspješno delegiranje
  - kada delegirati
  - kako delegirati
  - praćenje napretka
  - usavršavanje vještina

  Pregovaranje:
  - što je pregovaranje
  - priprema za pregovore
  - vođenje pregovora:otvaranje, cjenkanje, zaključivanje
  - kako uspješno sklopiti posao

  Donošenje odluka:
  - analiza procesa odlučivanja
  - kako do odluke
  - primjeniti odluku
  - World Caffe

  Motivacija i nagrađivanje:
  - što je motivacija
  - podizanje nivoa motivacije
  - kako od ljudi dobiti ono najbolje
  - kako nagrađivati

  Vođenje sastanaka:
  - uspješan sastanak
  - priprema za sastanak
  - sudjelovanje na sastanku
  - vođenje sastanka

  Leadership:
  - tko je vođa
  - voditi druge
  - biti učinkovit
  - inspirirati druge svojom osobnošću

  Ostali seminari prema vašim potrebama:

  Upravljanje – dobar menadžer:
  - što je upravljanje
  - ciljevi upravljanja
  - proces upravljanja (planiranje, organiziranje, motiviranje, nadziranje)
  - osobine kvalitetnog menadžera
  - trajno usavršavanje

  Upravljanje pomoću ciljeva:

  - što su ciljevi
  - postavljanje ciljeva
  - izražavanje ciljeva
  - određivanje standarda uspjeha
  - postizanje rezultata
  - mjerenje uspjeha

  Upravljanje vremenom:
  - što je vrijeme
  - planiranjem do uspjeha
  - kako mijenjati loše navike
  - kako upravljati vremenom drugih ljudi

  Rješavanje problema:
  - problemi i „feed back“
  - sposobnost raščlanjivanja
  - tehnike rješavanja problema
  - Affirmative Inquiry, World Café

  Upravljanje stresom:
  - što je stres
  - analiza uzroka stresa
  - kako se uspješno nositi sa stresom na poslu
  - kako sa stresom u vlastitom domu

  Upravljanje promjenom:
  - što je promjena
  - planiranje promjene
  - primjena promjene
  - prilagodba promjenama

  Postizanje ravnoteže između posla i života:
  - što je uspjeh
  - kako spoznati sebe
  - kako se mijenjati
  - kako održati stanje ravnoteže

  Upravljanje vlastitom karijerom:

  - izrađivanje osobne mape budućnosti
  - istraživanje opcija
  - razvoj karijere
  - postizanje uspjeha

  Coaching the Coach:
  - što je trening
  - kako inicirati trening
  - kako uspješno trenirati
  - kao prilagoditi trening potrebama trenirane osobe

  Minimalan broj polaznika za organizaciju seminara je 8 polaznika. Moguće je organizirati seminar u vašim prostorijama ili vašem gradu, u slučaju zanimanja dovoljnog broja polaznika. Seminare je, u slučaju organizacije izvan Zagreba, moguće dogovoriti i ubrzano (vikend seminar). Kontaktirajte me sa specifičnim zahtjevima.

<< nazad na seminare